افسنطین

تماس برای قیمت

 

Artemisia absinthium

مشخصات گیاه
افسنطین، گیاهی است چند ساله و از خانواده asteraceae که محصول آن فقط تا 5 سال بازدهی اقتصادی دارد. منشا این گیاه مناطق معتدل آسیا و اروپا گزارش شده است. ریشه مستقیم و طول آن بین 15 تا 20 سانتیمتر است. پای ساقه چوبی و سطح گیاه، پوشیده از کرکهای نقره ای است. برگهای قسمت پایینی ساقه دمبرگ طویلی دارند و هر یک دارای سه بریدگی اند. ولی برگهای بالایی فاقد دمبرگ و بریدگی می باشند . رنگ این برگها نقره ای است. گلها متراکم ، به قطر 3 تا 5 میلیمتر ، زرد رنگ و تقریبا به شکل زنگوله اند. تشکیل گلها از اوایل تیر ماه آغاز و تا آخر مرداد ماه ادامه می یابد. بذر حاصل از این گیاه بیضی شکل ، قهوهای روشن و براق به طول 1 و عرض 3/0 میلیمتر می باشد . پیکر رویشی این گیاه تلخ مزه است و عطر مخصوص آن ناشی از وجود اسانس می باشد .
1- آماده سازي خاك:
پس از برداشت محصول قبل، كودحيواني پوسيده مورد نياز گياهان را كه حدود 30-25 تن در هكتار مي باشد به خاك اضافه و سپس شخم متوسطی زده می شود . پس از آن کلوخه ها را بوسیله دیسک شکسته ، زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کشت آماده می کنند

2- روش و زمان كاشت:
1-2- كشت غير مستقيم بذردر اوايل بهاردر خزانه هواي آزاد صورت مي‌گيرد و سپس در فصل پائيز (اوايل مهر) نشاء‌ها به زمين اصلي منتقل مي‌شوند.
2-2- تكثير رويشي افسنطين از طريق تقسيم بوته در اوايل بهار صورت مي‌گيرد. براي اين روش معمولا" از گياهان 4-3 ساله سالم و قوي استفاده ميشود و عمدتا" هر بوته را ميتوان به 15-10 قسمت تقسيم نمود و بطور جداگانه كشت كرد.
در هر دو روش تكثير، فاصله رديفهاي كاشت 60-50 سانتيمتر و فاصله دو بوته بر روي هر رديف40-30 سانتيمتر در نظر گرفته مي‌شود. تراكم بوته به ميزان 65-40 هزار در هكتار كافي مي باشد. پس از انتقال نشاءها بايد زمين را بلافاصله آبياري نمود.


3- داشت (مراقبت و نگهداري): 
1-3- آبياري منظم و وجين علفهاي هرز در سطح خزانه 
2-3- افزودن كودهاي شيميائي ازسال دوم رويش به ميزان 70-60 كيلو‌گرم در هكتار ازت، 60-50 كيلو گرم در هكتار اكسید فسفر و 60-50 كيلو گرم در هكتار اكسيد پتاس
3-3- مبازره با علفهاي هرز فقط به روش مكانيكي در سطح مزرعه 
4-3-كولتيواتور زدن بين رديفها حداقل 2-3 مرتبه در طول دوره رويش
5-3- استفاده از سموم مناسب آفات كش توصيه شده
6-3- آبياري زمين بلافاصله پس از تقسيم بوته ها و كشت درزمين اصلي الزامي است.

4- برداشت: 
با توجه به اينكه افسنطين گياهي چند ساله مي باشد برداشت اين گياه در سال اول رويش يكبار و در سالهاي بعد دو يا حتي سه بار مي باشد . جهت برداشت پيكر رويشي گياه را از 20 سانتي متري بالاي سطح زمين در مرحله گلدهي كامل (full flowering)قطع ميكنند . نكته مهم اينكه هنگام برداشت يا خشك كردن محصول نبايد بر اندامها فشار وارد شود زيرا افسنطين به فشار حساس است و رنگ گياهان در اثر فشار تغيير مي كند كه اين تغيير رنگ بر كيفيت و كميت مواد موثره آن نيز تاثير نامناسبي بر جاي خواهد گذاشت . 
توضيح اينكه نسبت اندامهاي تازه به خشك 4 تا 5 به 1 مي باشد . 

نحوه خشك كردن :
اندامهاي برداشت شده را مي توان در سايه خشك نمود . در صورت استفاده از خشك كنهاي الكتريكي دماي مناسب براي خشك كردن آنها 40 درجه سانتي گراد است و درجه حرارت بالاتر مناسب نبوده و سبب تجزيه مواد موثره آن مي گردد .

 

 

 

Artemisia absinthium

مشخصات گیاه
افسنطین، گیاهی است چند ساله و از خانواده asteraceae که محصول آن فقط تا 5 سال بازدهی اقتصادی دارد. منشا این گیاه مناطق معتدل آسیا و اروپا گزارش شده است. ریشه مستقیم و طول آن بین 15 تا 20 سانتیمتر است. پای ساقه چوبی و سطح گیاه، پوشیده از کرکهای نقره ای است. برگهای قسمت پایینی ساقه دمبرگ طویلی دارند و هر یک دارای سه بریدگی اند. ولی برگهای بالایی فاقد دمبرگ و بریدگی می باشند . رنگ این برگها نقره ای است. گلها متراکم ، به قطر 3 تا 5 میلیمتر ، زرد رنگ و تقریبا به شکل زنگوله اند. تشکیل گلها از اوایل تیر ماه آغاز و تا آخر مرداد ماه ادامه می یابد. بذر حاصل از این گیاه بیضی شکل ، قهوهای روشن و براق به طول 1 و عرض 3/0 میلیمتر می باشد . پیکر رویشی این گیاه تلخ مزه است و عطر مخصوص آن ناشی از وجود اسانس می باشد .
1- آماده سازي خاك:
پس از برداشت محصول قبل، كودحيواني پوسيده مورد نياز گياهان را كه حدود 30-25 تن در هكتار مي باشد به خاك اضافه و سپس شخم متوسطی زده می شود . پس از آن کلوخه ها را بوسیله دیسک شکسته ، زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کشت آماده می کنند

2- روش و زمان كاشت:
1-2- كشت غير مستقيم بذردر اوايل بهاردر خزانه هواي آزاد صورت مي‌گيرد و سپس در فصل پائيز (اوايل مهر) نشاء‌ها به زمين اصلي منتقل مي‌شوند.
2-2- تكثير رويشي افسنطين از طريق تقسيم بوته در اوايل بهار صورت مي‌گيرد. براي اين روش معمولا" از گياهان 4-3 ساله سالم و قوي استفاده ميشود و عمدتا" هر بوته را ميتوان به 15-10 قسمت تقسيم نمود و بطور جداگانه كشت كرد.
در هر دو روش تكثير، فاصله رديفهاي كاشت 60-50 سانتيمتر و فاصله دو بوته بر روي هر رديف40-30 سانتيمتر در نظر گرفته مي‌شود. تراكم بوته به ميزان 65-40 هزار در هكتار كافي مي باشد. پس از انتقال نشاءها بايد زمين را بلافاصله آبياري نمود.


3- داشت (مراقبت و نگهداري): 
1-3- آبياري منظم و وجين علفهاي هرز در سطح خزانه 
2-3- افزودن كودهاي شيميائي ازسال دوم رويش به ميزان 70-60 كيلو‌گرم در هكتار ازت، 60-50 كيلو گرم در هكتار اكسید فسفر و 60-50 كيلو گرم در هكتار اكسيد پتاس
3-3- مبازره با علفهاي هرز فقط به روش مكانيكي در سطح مزرعه 
4-3-كولتيواتور زدن بين رديفها حداقل 2-3 مرتبه در طول دوره رويش
5-3- استفاده از سموم مناسب آفات كش توصيه شده
6-3- آبياري زمين بلافاصله پس از تقسيم بوته ها و كشت درزمين اصلي الزامي است.

4- برداشت: 
با توجه به اينكه افسنطين گياهي چند ساله مي باشد برداشت اين گياه در سال اول رويش يكبار و در سالهاي بعد دو يا حتي سه بار مي باشد . جهت برداشت پيكر رويشي گياه را از 20 سانتي متري بالاي سطح زمين در مرحله گلدهي كامل (full flowering)قطع ميكنند . نكته مهم اينكه هنگام برداشت يا خشك كردن محصول نبايد بر اندامها فشار وارد شود زيرا افسنطين به فشار حساس است و رنگ گياهان در اثر فشار تغيير مي كند كه اين تغيير رنگ بر كيفيت و كميت مواد موثره آن نيز تاثير نامناسبي بر جاي خواهد گذاشت . 
توضيح اينكه نسبت اندامهاي تازه به خشك 4 تا 5 به 1 مي باشد . 

نحوه خشك كردن :
اندامهاي برداشت شده را مي توان در سايه خشك نمود . در صورت استفاده از خشك كنهاي الكتريكي دماي مناسب براي خشك كردن آنها 40 درجه سانتي گراد است و درجه حرارت بالاتر مناسب نبوده و سبب تجزيه مواد موثره آن مي گردد .

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display