پاکت خانگی بادرنجبویه

تماس برای قیمت

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

 

 

 

 

 

 

بادرنجبویه

 

 

 

 

 

 

Melissa officinalis

Lamiaceae

برگ وبذر

بذرو تکثیررویشی

700/0 کیلوگ بذر برای نشاءگیری و یا 100000 اصله نشاء برای کشت مستقیم پاییز

بهار و پاییز بصورت مستقیم  پائیز

بذر(مستقیم وغیرمستقیم)

خاکهای لومی شنی

منظم هر10روز یکبار

2 تا 3 ماه

 

برگ اواخراردیبهشت قبل ازظهور گل) بذر(شهریور )

150تا300کیلوگرم (بذر)10تا12تن محصول تر5/2 تن برگ خشک

اسانس، تانن وفلاونوئید

آرامبخش مقوی قلب

منع مصرف برای افراد گرم مزاج

8/0 تا 1 گرم

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

 

 

 

 

 

 

بادرنجبویه

 

 

 

 

 

 

Melissa officinalis

Lamiaceae

برگ وبذر

بذرو تکثیررویشی

700/0 کیلوگ بذر برای نشاءگیری و یا 100000 اصله نشاء برای کشت مستقیم پاییز

بهار و پاییز بصورت مستقیم  پائیز

بذر(مستقیم وغیرمستقیم)

خاکهای لومی شنی

منظم هر10روز یکبار

2 تا 3 ماه

 

برگ اواخراردیبهشت قبل ازظهور گل) بذر(شهریور )

150تا300کیلوگرم (بذر)10تا12تن محصول تر5/2 تن برگ خشک

اسانس، تانن وفلاونوئید

آرامبخش مقوی قلب

منع مصرف برای افراد گرم مزاج

8/0 تا 1 گرم

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display