پاکت خانگی بابونه

تماس برای قیمت

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

 

بابونه آلمانی

 

 

Matricaria recutita

Cammomila

Asteraceae

گل وبذر

بذر

7کیلوگرم (کشت درهم) و5کیلوگرم

ردیفی

پائیز،بهارو تابستان

مستقیم و غیر مستقیم

خاکهای فقیرو شورpH=3/7-7/8

متوسط

6 ماه

 

کشت پائیزه(اوایل فروردین کشت بهاره اردیبهشت و کشت تابستانه

اواخرشهریور)

700کیلوگرم گل خشک، 200کیلوگرم بذرو یا 2000 کیلو گل خشک پودری به همراه کاسبرگ

اسانس(کامازولن)

کاهش تب وضدعفونی کننده

ایجادحساسیت

2/0 تا 3/0 گرم

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

 

بابونه آلمانی

 

 

Matricaria recutita

Cammomila

Asteraceae

گل وبذر

بذر

7کیلوگرم (کشت درهم) و5کیلوگرم

ردیفی

پائیز،بهارو تابستان

مستقیم و غیر مستقیم

خاکهای فقیرو شورpH=3/7-7/8

متوسط

6 ماه

 

کشت پائیزه(اوایل فروردین کشت بهاره اردیبهشت و کشت تابستانه

اواخرشهریور)

700کیلوگرم گل خشک، 200کیلوگرم بذرو یا 2000 کیلو گل خشک پودری به همراه کاسبرگ

اسانس(کامازولن)

کاهش تب وضدعفونی کننده

ایجادحساسیت

2/0 تا 3/0 گرم

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display