پاکت خانگی ترب سفید

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

ترب

moolis

 

 

ندارد/10-15 درجه سانتي گراد

انواع زودرس ترب  در اوایل فروردین و انواع متوسط رس و دیر رس در تیر و مرداد ماه

طريق خطي   (رديف كاري) ، دستپاش

( كرتي )

برای  انواع  زودرس   15×20 انواع   متوسط   رس

15×25 و برای انواع تابستانه 15×30 سانتی متر

خاک های سبک و پوک همراه با مواد آلی

هفته اي 2بار

ترب های زودرس حدود 50 روز ، انواع تابستانه

( متوسط رس ) حدود 70 روز و در انواع دیررس

( پائیزه و زمستانه ) تا 120 روز

15 تا 25 کیلوگرم در هکتار

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

ترب

moolis

 

 

ندارد/10-15 درجه سانتي گراد

انواع زودرس ترب  در اوایل فروردین و انواع متوسط رس و دیر رس در تیر و مرداد ماه

طريق خطي   (رديف كاري) ، دستپاش

( كرتي )

برای  انواع  زودرس   15×20 انواع   متوسط   رس

15×25 و برای انواع تابستانه 15×30 سانتی متر

خاک های سبک و پوک همراه با مواد آلی

هفته اي 2بار

ترب های زودرس حدود 50 روز ، انواع تابستانه

( متوسط رس ) حدود 70 روز و در انواع دیررس

( پائیزه و زمستانه ) تا 120 روز

15 تا 25 کیلوگرم در هکتار

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display