پاکت خانگی رازیانه

تماس برای قیمت

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

رازیانه

Foeniculum vulgar

Apiaceae

بذر

بذر

8تا10کیلوگرم

اوایل پائیز واواخر

اسفند

مستقیم (ردیفی )

خاکهای لومی رسی

منظم

2 ماه

سفیدک سطحی

همزمان باسفت شدن وتغییر رنگ بذر

سال اول 500کیلوگرم وسالهای بعد 5/1تن

اسانس(آنتول وفنکون)

ضدنفخ وتولید کننده شیر

مصرف بیش ازحد سمی  است ومنع مصرف داخلی اسانس

3/3 تا 4

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

رازیانه

Foeniculum vulgar

Apiaceae

بذر

بذر

8تا10کیلوگرم

اوایل پائیز واواخر

اسفند

مستقیم (ردیفی )

خاکهای لومی رسی

منظم

2 ماه

سفیدک سطحی

همزمان باسفت شدن وتغییر رنگ بذر

سال اول 500کیلوگرم وسالهای بعد 5/1تن

اسانس(آنتول وفنکون)

ضدنفخ وتولید کننده شیر

مصرف بیش ازحد سمی  است ومنع مصرف داخلی اسانس

3/3 تا 4

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display