پاکت خانگی میخک

تماس برای قیمت
نام بذرنام علمیزمان کاشتمکان رشدروش تکثیرخاک آبیاریزمان گلدهیوزن هزاردانه(گرم)عمق کاشتارتفاع تخمینی گیاه

میخک

(چند ساله)
Dianthus spاواخر پاییزآفتابی

بذر

تقسیم بوته
خاک رسی و شنی مخلوط با خاکبرگ پوسیدهآبیاری منظماوایل تابستان تا اواخر تابستان1-1.3

0.5cm

40-50
نام بذرنام علمیزمان کاشتمکان رشدروش تکثیرخاک آبیاریزمان گلدهیوزن هزاردانه(گرم)عمق کاشتارتفاع تخمینی گیاه

میخک

(چند ساله)
Dianthus spاواخر پاییزآفتابی

بذر

تقسیم بوته
خاک رسی و شنی مخلوط با خاکبرگ پوسیدهآبیاری منظماوایل تابستان تا اواخر تابستان1-1.3

0.5cm

40-50
بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display