پاکت خانگی کدو پوست کاغذی

تماس برای قیمت

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

کدوی پوست کاغذی

Cucurbita pepo

Cucurbitaceae

میوه وبذر

بذر

 

مستقیم ونشاء

مستقیم ( جوی وپشته)

هرنوع خاک به غیراز خاکهای اسیدی

آبیاری متوسط بازهکشی وتهویه مناسب

در طول رشد گلدهی می دهد

سفیدک سطحی، شته وزنجرک

هنگام زرد شدن میوه

70تا80تن میوهف 600تا800کیلوگرم بذر

فیتوسترول، فلاونوئید

درمان پروستات، ضدانگل

 

 

نام فارسی

نام علمی

خانواده

قسمتهای مورد استفاده

روش تکثیر

میزان بذر مصرفی در هر هکتار

فصل کشت

روش کاشت

خاک

آبیاری

طول زمان گلدهی

آفات و بیماری مهم

زمان برداشت

مقدار تولید درهکتار

مهمترین ترکیبات

خواص دارویی

احتیاط مصرف

وزن هزار دانه

کدوی پوست کاغذی

Cucurbita pepo

Cucurbitaceae

میوه وبذر

بذر

 

مستقیم ونشاء

مستقیم ( جوی وپشته)

هرنوع خاک به غیراز خاکهای اسیدی

آبیاری متوسط بازهکشی وتهویه مناسب

در طول رشد گلدهی می دهد

سفیدک سطحی، شته وزنجرک

هنگام زرد شدن میوه

70تا80تن میوهف 600تا800کیلوگرم بذر

فیتوسترول، فلاونوئید

درمان پروستات، ضدانگل

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display