پاکت خانگی کنگرفرنگی

تماس برای قیمت

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

آرتيشو

Arichoke

خراش دهي/24-13 درجه سانتي گراد

پاييز(اگر در بهار كشت شود سال اول به مرحله گلدهي نمي رسد)

كشت مستقيم

فاصله روي پشته ها  از یکدیگر 40 سانتیمتر  و فاصله دو رديف 75 سانتي متر

سبك ،حاصلخيز با زهكش قوي

پس از كاشت هر 5 روز يك مرتبه

در مناطق سردسیر از اواسط تابستان.
ولی در مناطق معتدل از اوایل پائیز و تا اوایل بهار برداشت محصول ادامه خواهد داشت

20 كيلوگرم در هكتار

نام بذر

تيمار بذري خاص/

دماي مناسب جوانه زني

زمان كاشت

روش كشت

فواصل كاشت

خاك

آبياري

زمان برداشت

ميزان بذر مصرفي

(در هكتار)

آرتيشو

Arichoke

خراش دهي/24-13 درجه سانتي گراد

پاييز(اگر در بهار كشت شود سال اول به مرحله گلدهي نمي رسد)

كشت مستقيم

فاصله روي پشته ها  از یکدیگر 40 سانتیمتر  و فاصله دو رديف 75 سانتي متر

سبك ،حاصلخيز با زهكش قوي

پس از كاشت هر 5 روز يك مرتبه

در مناطق سردسیر از اواسط تابستان.
ولی در مناطق معتدل از اوایل پائیز و تا اوایل بهار برداشت محصول ادامه خواهد داشت

20 كيلوگرم در هكتار

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display