بنفشه معطر

تماس برای قیمت

بنفشه معطربا نام علمیViola odorata با خلوص بذر95% و  قوه نامیه90% از طرق قلمه ریشه و بذر تکثیر میشود دراوایل شهریور تا اواسط پاییز کاشت می شود میزان بذر در هکتار 4کیلو جهت نشاء کیلوگرم و وزن هزار دانه آن2.1گرم است.

این گیاه به آبیاری کافی و منظم نیاز دارد. اگر خاک خشک شود، باعث می شود گلدهی کاهش یابد و اگر غرقابی اتفاق بیافتد، ریشه دچار خفگی شده و می پوسد و گیاه از بین می رود.خاکی که دارای خاک برگ باشد و غنی از کود حیوانی باشد، رشد مطلوبی را برای گیاه ایجاد می کند البته نکته مهم این است که حتما زهکش خاک مناسب باشد.

بنفشه معطر در بسیاری نواحی ایران، مخصوصا در کوهستانها و زیر سایه درختان می روید. در نواحی شمالی ایران، منطقه البرز، رودبار و نواحی مختلف دیگر نیز به چشم می خورد.

 

بنفشه معطربا نام علمیViola odorata با خلوص بذر95% و  قوه نامیه90% از طرق قلمه ریشه و بذر تکثیر میشود دراوایل شهریور تا اواسط پاییز کاشت می شود میزان بذر در هکتار 4کیلو جهت نشاء کیلوگرم و وزن هزار دانه آن2.1گرم است.

این گیاه به آبیاری کافی و منظم نیاز دارد. اگر خاک خشک شود، باعث می شود گلدهی کاهش یابد و اگر غرقابی اتفاق بیافتد، ریشه دچار خفگی شده و می پوسد و گیاه از بین می رود.خاکی که دارای خاک برگ باشد و غنی از کود حیوانی باشد، رشد مطلوبی را برای گیاه ایجاد می کند البته نکته مهم این است که حتما زهکش خاک مناسب باشد.

بنفشه معطر در بسیاری نواحی ایران، مخصوصا در کوهستانها و زیر سایه درختان می روید. در نواحی شمالی ایران، منطقه البرز، رودبار و نواحی مختلف دیگر نیز به چشم می خورد.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display