زنجبيل شامي

تماس برای قیمت

نام علمی زنجبیل شامیInula Helenium

نام های  دیگر زنجبیل شامی: راسن، جناح رومی

درصد خلوص بذر زنجبیل شامی: 90%

درصد قوه نامیه بذر زنجبیل شامی: 90%

وزن هزاردانه زنجبیل شامی: 1 گرم 

مشخصات گیاه شناسی زنجبیل شامی

زنجبیل شامی گیاهی است چند ساله با ساقه راست، توخالی، به بلندی 2-1 متر، کرک‏‎دار با شاخه‏ های منشعب، برگ‏های آن بدون دم‎برگ است و بن برگ، ساقه آغوش و هم‏چنین برگ آن متناوب و به رنگ سبز روشن است، پهنه فوقانی برگ زبر و پهنه تحتانی آن کرک‏دار مایل به سفید می‏باشد. گل‏های زنجبیل شامی به رنگ زرد متمایل به قهوه ای و ریشه آن در سطح خارجی ضخیم گوشتی و قرمز رنگ یا زرد کم‏رنگ با بوی خیلی تند و معطر و طعم تلخ و گس است. 

پراکنش زنجبیل شامی

گیاه زنجبیل شامی در چمن‎زارهای مرطوب و نقاط باتلاقی شمال آسیا در خاورمیانه، اروپا، جنوب غربی چین و ایران به طور خودرو می‎روید. در ایران در مناطق شمالی، غرب و مناطق مرکزی مانند اراک دیده می‌‏شود.  

ترکیبات شیمیایی زنجبیل شامی

از نظر ترکیبات شیمیایی گیاه زنجبیل شامی دارای اسانس و یک ماده عامل تلخ و بنز‎‌وئیک اسید می‌‏‎باشد. در ریشه آن مواد اینو‌لین، پزو‌دواینولین و اینو‌لین وجود دارد. به علاوه از ریشه آن مواد سمی آلانتولا‌کتون، ایزو‌آلانتولاکتون و دی‏هاید‌روآلانتولاکتون جدا شده است. سمیت آلانتو‌لاکتون کم‏‌تر از ساپونین است ولی از نظر ترکیبات شیمیایی شبیه ساپونین است. ماده دی‌‏هایدروآلانتولاکتون از سموم قلبی خیلی شدید است. در گزارش دیگری د مورد ترکیبات شیمیایی ریشه ر‌اسن آمده است که در آن یک ماده رز‌ینی گس، نرم و قهوه‏‌ای رنگ، یک اسانس، ماد‌ه‏ای به نام هلنین یا کافور ر‌اسن و در آخر اینو‌لین وجود دارد. ماده اینو‌لین در حدود 40 درصد ریشه را تشکیل می‎د‌هد.  

‌‌در گزارش دیگری در مورد ترکیبات شیمیایی ر‌اسن آمده است که ریشه ر‌اسن دارای هلنین، انسولین، مو‌سیلاژ و اسانس می‌‎باشد.

خواص و کاربرد زنجبیل شامی

در چین و ژاپن ریشه آن را به عنوان قابض، مقوی معده، نرم کننده سینه و مقوی عمومی برای بیماری سل به کار می‌‎برند. داروی ضد کرم شکم است. برای معالجه وبا، تب مالاریا، التهاب لوله‌‏های گوارشی، اسهال خونی و برونشیت خوردن آن تجویز می‌‏شود. در استعمال خارجی به عنوان تر‌یاق ضد سم مار و حشرات سمی کاربرد دارد. در کره ریشه زنجبیل شامی برای بند آوردن اسهال و در موارد کو‌لیک، گوش درد، دندان درد و دردهای ناگهانی موضعی خورده می‌‎شود. سرشاخه‏‌های گل‌‏دار گیاه در اغلب داروخانه‏‌های چین به عنوان داروی تونیک عرضه می‎‌شود. در فرانسه معمول است که از دم کرده 50 گرم ریشه ر‌اسن در یک لیتر آب جوش که با عسل شیرین شده باشد، 4- 5 فنجان  در روز برای تسکین سرفه می‎‌خورند. ریشه را‌سن از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب ستی ایران خیلی گرم و خشک است. خوردن آن فرح بخش است و دارای نیروی تر‌یاقیه و مبارزه با آثار مسمومیت می‌‎باشد. مقوی قلب، دهانه معده، هاضمه، نیروی جنسی و مثانه است. مالیخولیا و احساس وحشت و ترس را رفع می‌‎کند و انسداد مجاری کبد و طحال را از بین می‌‎برد و گاز و نفخ را تحلیل می‌‎دهد. مسکن دردهای سر و کبد و درد مفاصل و روماتیسم و سیاتیک و درد پشت می‌‎باشد. 

روش مصرف زنجبیل شامی:

مقدار خوراک زنجبیل شامی در دم‏کرده‌ها 2-1/5گرم آن در 150-100 گرم آب جوش (یک فنجان) است و قبل از غذا خورده می‌‎شود، و در جوشانده‌‏ها 1/5 گرم آن در یک فنجان آب جوشانده تهیه می‌‎شود که قبل از غذا خورده می‌‎شود. بهتر است با عسل شیرین شود. جانشین زنجبیل شامی در خواص ایر‌سا و قسط شیرین است. خوردن دم‌‏کرده آن هم‌‎چنین ضماد آن برای امراض سرد و مرطوب نظیر قطره قطر‌ه ادرار کردن بی اختیار که ناشی از سردی است، ادرار در بستر و باز شدن قاعدگی نا‌فع است. شستن ورم‏‌ها با دم‎‌کرده ر‌اسن در سرکه مفید است و محلل ورم می‌‎باشد. خوردن 5 گرم انگشت‌‏پیچ گرد آن با عسل برای سرفه و تنگی نفس و سختی تنفس و اخراج بلغم از سینه نافع است. خوردن دم‏‌کرده آن با سرکه رقیق برای رفع آثار سموم جانوران گزنده و سایر سموم سرد مفید است. استعمال قطره آن در گوش برای رفع طنین و صدا در گوش نافع است. اگر 30 گرم ریشه آن را در یک لیتر عصاره رقیق لیموتر‌ش تازه 5-4 روز بخیسا‌نند و هر بار یک قاشق آش‎‌خوری بخورند برای اشخاص مسن مبتلا به آسم برو‌نشیتی مفید است.  روش تهیه آب عسل خلط‏آو‌ر: ریشه را‌سن 4 گرم، لبلاب  4 گرم، زوفا 4 گرم. این‌‏ها را در یک لیتر آب جوش دم‎‌کرده صاف نمایند و 60 گرم عسل سفید به آن بیفز‌ایند. این شربت را باید به تدریج در عرض روز خورد، برای خلط ‏آ‌وردن در برونشیت مزمن مفید است. 

مضرات مصرف زنجبیل شامی:

مصرف زنجبیل شامی برای گرم‏ مز‌اجان خوب نیست و سردرد می‌‏آورد و اگر اسراف در خوردن آن نمایند موجب فساد خون و قطع نیروی جنسی می‎‌شود، در این قبیل موارد باید از سرکه و میوه‌‏های ترش، مانند انار ترش استفاده نمایند. 

 

 

نام علمی زنجبیل شامیInula Helenium

نام های  دیگر زنجبیل شامی: راسن، جناح رومی

درصد خلوص بذر زنجبیل شامی: 90%

درصد قوه نامیه بذر زنجبیل شامی: 90%

وزن هزاردانه زنجبیل شامی: 1 گرم 

مشخصات گیاه شناسی زنجبیل شامی

زنجبیل شامی گیاهی است چند ساله با ساقه راست، توخالی، به بلندی 2-1 متر، کرک‏‎دار با شاخه‏ های منشعب، برگ‏های آن بدون دم‎برگ است و بن برگ، ساقه آغوش و هم‏چنین برگ آن متناوب و به رنگ سبز روشن است، پهنه فوقانی برگ زبر و پهنه تحتانی آن کرک‏دار مایل به سفید می‏باشد. گل‏های زنجبیل شامی به رنگ زرد متمایل به قهوه ای و ریشه آن در سطح خارجی ضخیم گوشتی و قرمز رنگ یا زرد کم‏رنگ با بوی خیلی تند و معطر و طعم تلخ و گس است. 

پراکنش زنجبیل شامی

گیاه زنجبیل شامی در چمن‎زارهای مرطوب و نقاط باتلاقی شمال آسیا در خاورمیانه، اروپا، جنوب غربی چین و ایران به طور خودرو می‎روید. در ایران در مناطق شمالی، غرب و مناطق مرکزی مانند اراک دیده می‌‏شود.  

ترکیبات شیمیایی زنجبیل شامی

از نظر ترکیبات شیمیایی گیاه زنجبیل شامی دارای اسانس و یک ماده عامل تلخ و بنز‎‌وئیک اسید می‌‏‎باشد. در ریشه آن مواد اینو‌لین، پزو‌دواینولین و اینو‌لین وجود دارد. به علاوه از ریشه آن مواد سمی آلانتولا‌کتون، ایزو‌آلانتولاکتون و دی‏هاید‌روآلانتولاکتون جدا شده است. سمیت آلانتو‌لاکتون کم‏‌تر از ساپونین است ولی از نظر ترکیبات شیمیایی شبیه ساپونین است. ماده دی‌‏هایدروآلانتولاکتون از سموم قلبی خیلی شدید است. در گزارش دیگری د مورد ترکیبات شیمیایی ریشه ر‌اسن آمده است که در آن یک ماده رز‌ینی گس، نرم و قهوه‏‌ای رنگ، یک اسانس، ماد‌ه‏ای به نام هلنین یا کافور ر‌اسن و در آخر اینو‌لین وجود دارد. ماده اینو‌لین در حدود 40 درصد ریشه را تشکیل می‎د‌هد.  

‌‌در گزارش دیگری در مورد ترکیبات شیمیایی ر‌اسن آمده است که ریشه ر‌اسن دارای هلنین، انسولین، مو‌سیلاژ و اسانس می‌‎باشد.

خواص و کاربرد زنجبیل شامی

در چین و ژاپن ریشه آن را به عنوان قابض، مقوی معده، نرم کننده سینه و مقوی عمومی برای بیماری سل به کار می‌‎برند. داروی ضد کرم شکم است. برای معالجه وبا، تب مالاریا، التهاب لوله‌‏های گوارشی، اسهال خونی و برونشیت خوردن آن تجویز می‌‏شود. در استعمال خارجی به عنوان تر‌یاق ضد سم مار و حشرات سمی کاربرد دارد. در کره ریشه زنجبیل شامی برای بند آوردن اسهال و در موارد کو‌لیک، گوش درد، دندان درد و دردهای ناگهانی موضعی خورده می‌‎شود. سرشاخه‏‌های گل‌‏دار گیاه در اغلب داروخانه‏‌های چین به عنوان داروی تونیک عرضه می‎‌شود. در فرانسه معمول است که از دم کرده 50 گرم ریشه ر‌اسن در یک لیتر آب جوش که با عسل شیرین شده باشد، 4- 5 فنجان  در روز برای تسکین سرفه می‎‌خورند. ریشه را‌سن از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب ستی ایران خیلی گرم و خشک است. خوردن آن فرح بخش است و دارای نیروی تر‌یاقیه و مبارزه با آثار مسمومیت می‌‎باشد. مقوی قلب، دهانه معده، هاضمه، نیروی جنسی و مثانه است. مالیخولیا و احساس وحشت و ترس را رفع می‌‎کند و انسداد مجاری کبد و طحال را از بین می‌‎برد و گاز و نفخ را تحلیل می‌‎دهد. مسکن دردهای سر و کبد و درد مفاصل و روماتیسم و سیاتیک و درد پشت می‌‎باشد. 

روش مصرف زنجبیل شامی:

مقدار خوراک زنجبیل شامی در دم‏کرده‌ها 2-1/5گرم آن در 150-100 گرم آب جوش (یک فنجان) است و قبل از غذا خورده می‌‎شود، و در جوشانده‌‏ها 1/5 گرم آن در یک فنجان آب جوشانده تهیه می‌‎شود که قبل از غذا خورده می‌‎شود. بهتر است با عسل شیرین شود. جانشین زنجبیل شامی در خواص ایر‌سا و قسط شیرین است. خوردن دم‌‏کرده آن هم‌‎چنین ضماد آن برای امراض سرد و مرطوب نظیر قطره قطر‌ه ادرار کردن بی اختیار که ناشی از سردی است، ادرار در بستر و باز شدن قاعدگی نا‌فع است. شستن ورم‏‌ها با دم‎‌کرده ر‌اسن در سرکه مفید است و محلل ورم می‌‎باشد. خوردن 5 گرم انگشت‌‏پیچ گرد آن با عسل برای سرفه و تنگی نفس و سختی تنفس و اخراج بلغم از سینه نافع است. خوردن دم‏‌کرده آن با سرکه رقیق برای رفع آثار سموم جانوران گزنده و سایر سموم سرد مفید است. استعمال قطره آن در گوش برای رفع طنین و صدا در گوش نافع است. اگر 30 گرم ریشه آن را در یک لیتر عصاره رقیق لیموتر‌ش تازه 5-4 روز بخیسا‌نند و هر بار یک قاشق آش‎‌خوری بخورند برای اشخاص مسن مبتلا به آسم برو‌نشیتی مفید است.  روش تهیه آب عسل خلط‏آو‌ر: ریشه را‌سن 4 گرم، لبلاب  4 گرم، زوفا 4 گرم. این‌‏ها را در یک لیتر آب جوش دم‎‌کرده صاف نمایند و 60 گرم عسل سفید به آن بیفز‌ایند. این شربت را باید به تدریج در عرض روز خورد، برای خلط ‏آ‌وردن در برونشیت مزمن مفید است. 

مضرات مصرف زنجبیل شامی:

مصرف زنجبیل شامی برای گرم‏ مز‌اجان خوب نیست و سردرد می‌‏آورد و اگر اسراف در خوردن آن نمایند موجب فساد خون و قطع نیروی جنسی می‎‌شود، در این قبیل موارد باید از سرکه و میوه‌‏های ترش، مانند انار ترش استفاده نمایند. 

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display