تماس برای قیمت

نام علمی سداب: Ruta graveolens

درصد خلوص بذر سداب: 85%

درصد قوه نامیه بذر سداب: 80%

وزن هزاردانه سداب: 2/2 گرم

نام فارسی : سداب

خانواده: Rutaceae 

پراکنش جغرافیایی سداب: در اغلب نقاط کشور قابل کشت است . ولی در نقاط مرکزي و تمامی کشور هم کشت می شود.

اکولوژي گیاه سداب: نواحی معتدل را می پسندد در اصفهان و همدان کشت و کار آن رواج دارد.

موارد استفاده گیاه سداب: مصارف داروئی و ادویه اي دارد.

موارد استفاده بذر سداب: جهت تکثیر گیاه کاربرد دارد.

شکل سداب: اغلب با چروکهاي نامنظم، شبیه پره اي از پرتقال نیمه ماه مانند، سه لبه مقطععرضی سه گوه، سطح پشت برآمده، سطوح جانبی اغلب صاف در وسط سطح شکمی است در مواردي کلیه اي شکل است. 

رنگ بذر سداب: سیاه رنگ پریده، قهوه اي سیاه، زبرومات.

کاشت سداب:

کاشت و تکثیر سداب توسط بذر صورت می گیرد. و روش آن بستگی به شرایط آب و هوای منطقه دارد و معمولاً به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. 
کشت مستقیم : کشت سداب در سطوح کم همواره به طور مستقیم صورت می گیرد. در این روش بذور به صورت ردیفی و در فواصل مناسب کشت می گردند. بلافاصله پس از کاشت آبیاری مناسب به منظور رویش یکسان بذور ضروری است.
کشت غیر مستقیم : در مقیاس وسیع کشت از این روش استفاده می شود. در زمان مناسب بذور سداب را در خزانه هوای آزاد که بستر آن به همین منظور آماده شده (خاک سطحی نرم و حاوی مقادیر مناسبی ترکیبات هوموسی است) کشت می نمایند.

آبیاری منظم و وجین علفهای هرز نقش عمده ای در رشد نشاء ها دارد. عمق بذر سداب در هنگام کاشت باید بین 1/5 تا 2 سانتی متر باشد بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین 1 تا 1/2 کیلوگرم می باشد. اواخر تابستان یا اوایل پائیز وقتی ارتفاع گیاهان 25 تا 30 سانتی متر رسید می توان نشاء ها را به زمین اصلی منتقل کرد. پس از انتقال تمام نشاء ها به زمین اصلی باید آنها را آبیاری نمود. فاصله ردیفهای کاشت در زمین اصلی بین 50 تا 60 سانتی متر و فاصله دو بوته روی ردیف کاشت 20 تا 30 سانتی متر مناسب می باشد. تراکم 50 تا 70 هزار بوته در هکتار مناسب می باشد.

 

 

 

نام علمی سداب: Ruta graveolens

درصد خلوص بذر سداب: 85%

درصد قوه نامیه بذر سداب: 80%

وزن هزاردانه سداب: 2/2 گرم

نام فارسی : سداب

خانواده: Rutaceae 

پراکنش جغرافیایی سداب: در اغلب نقاط کشور قابل کشت است . ولی در نقاط مرکزي و تمامی کشور هم کشت می شود.

اکولوژي گیاه سداب: نواحی معتدل را می پسندد در اصفهان و همدان کشت و کار آن رواج دارد.

موارد استفاده گیاه سداب: مصارف داروئی و ادویه اي دارد.

موارد استفاده بذر سداب: جهت تکثیر گیاه کاربرد دارد.

شکل سداب: اغلب با چروکهاي نامنظم، شبیه پره اي از پرتقال نیمه ماه مانند، سه لبه مقطععرضی سه گوه، سطح پشت برآمده، سطوح جانبی اغلب صاف در وسط سطح شکمی است در مواردي کلیه اي شکل است. 

رنگ بذر سداب: سیاه رنگ پریده، قهوه اي سیاه، زبرومات.

کاشت سداب:

کاشت و تکثیر سداب توسط بذر صورت می گیرد. و روش آن بستگی به شرایط آب و هوای منطقه دارد و معمولاً به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. 
کشت مستقیم : کشت سداب در سطوح کم همواره به طور مستقیم صورت می گیرد. در این روش بذور به صورت ردیفی و در فواصل مناسب کشت می گردند. بلافاصله پس از کاشت آبیاری مناسب به منظور رویش یکسان بذور ضروری است.
کشت غیر مستقیم : در مقیاس وسیع کشت از این روش استفاده می شود. در زمان مناسب بذور سداب را در خزانه هوای آزاد که بستر آن به همین منظور آماده شده (خاک سطحی نرم و حاوی مقادیر مناسبی ترکیبات هوموسی است) کشت می نمایند.

آبیاری منظم و وجین علفهای هرز نقش عمده ای در رشد نشاء ها دارد. عمق بذر سداب در هنگام کاشت باید بین 1/5 تا 2 سانتی متر باشد بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین 1 تا 1/2 کیلوگرم می باشد. اواخر تابستان یا اوایل پائیز وقتی ارتفاع گیاهان 25 تا 30 سانتی متر رسید می توان نشاء ها را به زمین اصلی منتقل کرد. پس از انتقال تمام نشاء ها به زمین اصلی باید آنها را آبیاری نمود. فاصله ردیفهای کاشت در زمین اصلی بین 50 تا 60 سانتی متر و فاصله دو بوته روی ردیف کاشت 20 تا 30 سانتی متر مناسب می باشد. تراکم 50 تا 70 هزار بوته در هکتار مناسب می باشد.

 

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display