شاهی برگ باریک و شاهی برگ پهن
تماس برای قیمت

شاهی یک گیاه یکساله است که بوسیله بذر تولید و تکثیر میشود ،شاهی احتیاج به آب و رطوبت زیاد دارد و باید هر 3تا4 روز یک مرتبه آبیاری شود و در زمین های مرطوب و نمدار کاشته می شود.این گیاه را به صورت دستپاش(کرتی) می کارند و برداشت محصول آن به صورت برش شاخ و برگ انجام می گیرد بذر شاهی خیلی ریز است و در هر گرم 400تا500دانه بذر دیده می شود برای کاشت 100 متر مربع زمین حدود 50 تا 100 گرم بذر کافی خواهد بود. بذر شاهی را به صورت متراکم کشت ننمایید و بهتر است پس از رویش برای رشد بهتر و قوی شدن، آن را تنک( کاهش تراکم سبزی کاشته شده یا حذف آنها جهت تقویت گیاه) کنید توجه داشته باشید در موقع تنک کردن، زمین باید مرطوب باشد و گیاه از زمین اصطلاحا کنده نشود و از سبزیجات تنک شده میتوانید جهت مصرف استفاده نمایید.

نام علمی شاهی: Lepidium sativum

درصد خلوص بذر شاهی: 98%

درصد قوه نامیه بذر شاهی: 90%

وزن هزار دانه شاهی: 1/7 گرم

 پراکنش شاهی: منشأ آن به منطقه وسیعی از مصر تا تبت نسبت داده شده است.

 اکولوژي شاهی: در نواحی مختلف ایران  پرورش می یابد و چون دانه اش به مناطق دور انتقال می یابد و از محیط

کشت تدریجاً دور می شود به حالت نیمه وحشی در اطراف آبادیها کنار جاده ها و گودالهاي نواحی مختلف یافت می شود .

موارد استفاده گیاه شاهی: داروئی ، خوراکی

موارد استفاده بذر شاهی: داروئی – در فرمول بعضی از گردهاي حشره کش وارد شده است .

شکل بذر شاهی: تخم مرغی – به طوریکه یکی از اضلاع دراز آن تقریباً صاف و راست بوده و بقیه خمیده میباشند.

ناف سفید رنگ دو نوکی است ، ریشه چه خمیده به وسیله یک شیار فرورفته و به اندازة لپه هاي عمیق قرار گرفته 3 تکه است.

رنگ بذر شاهی: رنگ روشن تا قرمز قهوه اي تیره ، صاف ، مات 

نوع میوه بذري شاهی: بیضوي ، مدور ، و به طور محسوس بالدار

هکتولیتر بذر شاهی: 748 گرم در لیتر

تعداد بذر در کیلوگرم  شاهی: 621118 عدد

 

شاهی یک گیاه یکساله است که بوسیله بذر تولید و تکثیر میشود ،شاهی احتیاج به آب و رطوبت زیاد دارد و باید هر 3تا4 روز یک مرتبه آبیاری شود و در زمین های مرطوب و نمدار کاشته می شود.این گیاه را به صورت دستپاش(کرتی) می کارند و برداشت محصول آن به صورت برش شاخ و برگ انجام می گیرد بذر شاهی خیلی ریز است و در هر گرم 400تا500دانه بذر دیده می شود برای کاشت 100 متر مربع زمین حدود 50 تا 100 گرم بذر کافی خواهد بود. بذر شاهی را به صورت متراکم کشت ننمایید و بهتر است پس از رویش برای رشد بهتر و قوی شدن، آن را تنک( کاهش تراکم سبزی کاشته شده یا حذف آنها جهت تقویت گیاه) کنید توجه داشته باشید در موقع تنک کردن، زمین باید مرطوب باشد و گیاه از زمین اصطلاحا کنده نشود و از سبزیجات تنک شده میتوانید جهت مصرف استفاده نمایید.

نام علمی شاهی: Lepidium sativum

درصد خلوص بذر شاهی: 98%

درصد قوه نامیه بذر شاهی: 90%

وزن هزار دانه شاهی: 1/7 گرم

 پراکنش شاهی: منشأ آن به منطقه وسیعی از مصر تا تبت نسبت داده شده است.

 اکولوژي شاهی: در نواحی مختلف ایران  پرورش می یابد و چون دانه اش به مناطق دور انتقال می یابد و از محیط

کشت تدریجاً دور می شود به حالت نیمه وحشی در اطراف آبادیها کنار جاده ها و گودالهاي نواحی مختلف یافت می شود .

موارد استفاده گیاه شاهی: داروئی ، خوراکی

موارد استفاده بذر شاهی: داروئی – در فرمول بعضی از گردهاي حشره کش وارد شده است .

شکل بذر شاهی: تخم مرغی – به طوریکه یکی از اضلاع دراز آن تقریباً صاف و راست بوده و بقیه خمیده میباشند.

ناف سفید رنگ دو نوکی است ، ریشه چه خمیده به وسیله یک شیار فرورفته و به اندازة لپه هاي عمیق قرار گرفته 3 تکه است.

رنگ بذر شاهی: رنگ روشن تا قرمز قهوه اي تیره ، صاف ، مات 

نوع میوه بذري شاهی: بیضوي ، مدور ، و به طور محسوس بالدار

هکتولیتر بذر شاهی: 748 گرم در لیتر

تعداد بذر در کیلوگرم  شاهی: 621118 عدد

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display