تماس برای قیمت

نام علمی مرزه: Satureja  hortensis

درصد خلوص بذر مرزه95 درصد

درصد قوه نامیه بذر مرزه: 99درصد

وزن هزار دانه مرزه0/6 گرم

تعداد بذر مرزه در هر کیلوگرم1660000 عدد

گیاهشناسی مرزه:

مرزه گیاهی است علفی یکساله و دارای ساقه منشعب به طول ۱۸ تا80 سانتی متر که به سهولت بر اثر دارا بودن ظاهری به رنگ سبز خاک آلود یا مایل به خاکستری از گونه های مجاور تشخیص داده می شود رنگ ساقه آن تیره تر از برگ است به علاوه در محل گره ها انشعاباتی حاصل می کند که آنها نیز به نوبه خود منشعب می گردند بطوریکه گیاه به صورت بوته پرپشتی جلوه می نماید

نیاز اکولوژیکی مرزه:

 نوع خودروی آن بیشتر در زمینهای خشک آهکی و در محلهای گرم آفتابگیر و نواحی سنگلاخی و مزارع شنی میروید. اصوالا مرزه در طول رویش به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد. بذور در دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد جوانه می زند ولی درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی آنها بین20 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد. گیاهان جوان به درجه حرارت پائین حساس هستند و بطوریکه در ۱ -تا 2 - درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی شده و خشک میشوند. رشد مرزه در دمای 10-  درجه سانتی گراد متوقف می شود PH. خاک برای کشت مرزه بین 5/6 تا8/2 مناسب است.

. آماده سازی خاک پس از برداشت محصول قبل در اولین فرصت کود حیوانی کامالً پوسیده در صورت نیاز به زمین اضافه می گردد. سپس شخم متوسطی (به عمق 25 تا 28 سانتی متر) زده می شود پس از اینکه کلوخه ها به وسیله دیسک خرد شدند زمین را تسطیح می کنند. پس از تسطیح کودهای شیمیایی مورد نیاز گیاهان به خاک اضافه می شوند.در فصل پائیز هنگام آماده سازی خاک افزودن50 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس ضروری است. همچنین افزودن 50 تا 80 کیلوگرم در هکتار ازت در فصل بهار هنگام آماده سازی زمین برای کاشت گیاه در افزایش عملکرد نتایج مطلوبی دارد. اواخر زمستان بستر خاک را برای کاشت بذر آماده می نماید.

 تاریخ و فواصل کاشت مرزه:

 مرزه را مانند سایر گیاهان یکساله می توان با اکثر گیاهان به تناوب کشت کرد بطورکلی 2 تا 3 سال پس از برداشت مرزه باید آنرا در همان زمین کشت کرد. دمای مطلوب برای جوانه زنی بذر مرزه 20 تا 32 درجه  سانتیگراد است و از آنجائیکه مرزه به سرما نیز حساس است مناسبترین زمان برای کاشت این گیاه فصل بهار (اواخر فروردین – اردیبهشت) است. کاشت کاشت ردیفی در زمین اصلی در فصل بهار شروع می شود. فاصله ردیفها در کشت مرزه متفاوت است و بستگی به روش کشت دارد. در سطوح کوچک که عمل کشت به وسیله دست انجام میگیرد فاصله ردیفهای کاشت از یکدیگر بین25 تا 30 سانتی متر مناسب میباشد. چنانچه این عمل با ماشین بذر کار انجام گیرد فواصل 45 تا 50 سانتی متر برای ردیف ها مناسب تر است. تعداد بذر در هر متر طول ردیف 120 تا 140  عدد مناسب است. عمق بذر مرزه در خاکهای مختلف متفاوت و بین0/5 تا 1/5 سانتیمتر می باشد. کاشت بذر در اعماق بیشتر مناسب نیست و سبب عدم سبز شدن آنها میشود. برای هر هکتار زمین به 4 تا 8 کیلوگرم بذر نیاز است. توصیه می شود پس از کشت غلتک مناسبی زده می شود زیرا این عمل الیه سطحی خاک را متراکم می کند و تاثیر خوبی دریکسانی جوانه زنی بذر دارد. پس از کشت زمین را باید آبیاری نمود

 

نام علمی مرزه: Satureja  hortensis

درصد خلوص بذر مرزه95 درصد

درصد قوه نامیه بذر مرزه: 99درصد

وزن هزار دانه مرزه0/6 گرم

تعداد بذر مرزه در هر کیلوگرم1660000 عدد

گیاهشناسی مرزه:

مرزه گیاهی است علفی یکساله و دارای ساقه منشعب به طول ۱۸ تا80 سانتی متر که به سهولت بر اثر دارا بودن ظاهری به رنگ سبز خاک آلود یا مایل به خاکستری از گونه های مجاور تشخیص داده می شود رنگ ساقه آن تیره تر از برگ است به علاوه در محل گره ها انشعاباتی حاصل می کند که آنها نیز به نوبه خود منشعب می گردند بطوریکه گیاه به صورت بوته پرپشتی جلوه می نماید

نیاز اکولوژیکی مرزه:

 نوع خودروی آن بیشتر در زمینهای خشک آهکی و در محلهای گرم آفتابگیر و نواحی سنگلاخی و مزارع شنی میروید. اصوالا مرزه در طول رویش به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد. بذور در دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد جوانه می زند ولی درجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی آنها بین20 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد. گیاهان جوان به درجه حرارت پائین حساس هستند و بطوریکه در ۱ -تا 2 - درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی شده و خشک میشوند. رشد مرزه در دمای 10-  درجه سانتی گراد متوقف می شود PH. خاک برای کشت مرزه بین 5/6 تا8/2 مناسب است.

. آماده سازی خاک پس از برداشت محصول قبل در اولین فرصت کود حیوانی کامالً پوسیده در صورت نیاز به زمین اضافه می گردد. سپس شخم متوسطی (به عمق 25 تا 28 سانتی متر) زده می شود پس از اینکه کلوخه ها به وسیله دیسک خرد شدند زمین را تسطیح می کنند. پس از تسطیح کودهای شیمیایی مورد نیاز گیاهان به خاک اضافه می شوند.در فصل پائیز هنگام آماده سازی خاک افزودن50 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاس ضروری است. همچنین افزودن 50 تا 80 کیلوگرم در هکتار ازت در فصل بهار هنگام آماده سازی زمین برای کاشت گیاه در افزایش عملکرد نتایج مطلوبی دارد. اواخر زمستان بستر خاک را برای کاشت بذر آماده می نماید.

 تاریخ و فواصل کاشت مرزه:

 مرزه را مانند سایر گیاهان یکساله می توان با اکثر گیاهان به تناوب کشت کرد بطورکلی 2 تا 3 سال پس از برداشت مرزه باید آنرا در همان زمین کشت کرد. دمای مطلوب برای جوانه زنی بذر مرزه 20 تا 32 درجه  سانتیگراد است و از آنجائیکه مرزه به سرما نیز حساس است مناسبترین زمان برای کاشت این گیاه فصل بهار (اواخر فروردین – اردیبهشت) است. کاشت کاشت ردیفی در زمین اصلی در فصل بهار شروع می شود. فاصله ردیفها در کشت مرزه متفاوت است و بستگی به روش کشت دارد. در سطوح کوچک که عمل کشت به وسیله دست انجام میگیرد فاصله ردیفهای کاشت از یکدیگر بین25 تا 30 سانتی متر مناسب میباشد. چنانچه این عمل با ماشین بذر کار انجام گیرد فواصل 45 تا 50 سانتی متر برای ردیف ها مناسب تر است. تعداد بذر در هر متر طول ردیف 120 تا 140  عدد مناسب است. عمق بذر مرزه در خاکهای مختلف متفاوت و بین0/5 تا 1/5 سانتیمتر می باشد. کاشت بذر در اعماق بیشتر مناسب نیست و سبب عدم سبز شدن آنها میشود. برای هر هکتار زمین به 4 تا 8 کیلوگرم بذر نیاز است. توصیه می شود پس از کشت غلتک مناسبی زده می شود زیرا این عمل الیه سطحی خاک را متراکم می کند و تاثیر خوبی دریکسانی جوانه زنی بذر دارد. پس از کشت زمین را باید آبیاری نمود

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display