مینا دسته گلی

تماس برای قیمت

نام علمی گل مینا چمنیBellis perennis

زمان کاشت بذر گل مینا چمین: بذر گل مینای چمنی را باید تیرماه سال قبل روی خزانه كاشته و شهریورماه آنها را روی خزانه دومی بفاصله 5 سانتیمتر از یكدیگر نشاء كرده پس از گذشتن فصل زمستان و اواخر اسفند ماه آنها را در محل اصلی آن بكارند.

سهولت كاشتن مینای چمنی و عدم احتیاج به مواظبت زیاد ، همچنین گلهای فراوانش آنرا جزء گلهائی كه برای كنار حاشیه ها ، تپه گلها ، و چمن زارها مناسب است قرار داده .

روش تكثیر گل مینا چمنی:

زیاد كردن این گل به روش كاشتن بذر و رعایت شرایطی كه اشاره شد امكان پذیر است 

روش آبیاری گل مینا چمنی:

گل مینا چمنی به آبیاری متوسط نیازدارد. بهتر است اجازه دهید در فاصله بین دو آبیاری سطح خاک کمی رطوبت خود را از دست داده باشد .

خاک مناسب برای کاشت گل مینا چمنی:

خاک حاصلخیز و سبک برای کشت گل مینا چمنی مناسب است. برای کاشت گل مینا چمنی در گلدان و نگهداری این گل در فلاورباکس ها در خانه مخلوطی از خاک باغچه و پیت ماس و ورمی کمپوست مناسب می باشد.

نور مناسب برای رشد گل مینا چمنی:

گل مینا چمنی برای رشد به نور فراوان خورشید نیازمند است.

 

نام علمی گل مینا چمنیBellis perennis

زمان کاشت بذر گل مینا چمین: بذر گل مینای چمنی را باید تیرماه سال قبل روی خزانه كاشته و شهریورماه آنها را روی خزانه دومی بفاصله 5 سانتیمتر از یكدیگر نشاء كرده پس از گذشتن فصل زمستان و اواخر اسفند ماه آنها را در محل اصلی آن بكارند.

سهولت كاشتن مینای چمنی و عدم احتیاج به مواظبت زیاد ، همچنین گلهای فراوانش آنرا جزء گلهائی كه برای كنار حاشیه ها ، تپه گلها ، و چمن زارها مناسب است قرار داده .

روش تكثیر گل مینا چمنی:

زیاد كردن این گل به روش كاشتن بذر و رعایت شرایطی كه اشاره شد امكان پذیر است 

روش آبیاری گل مینا چمنی:

گل مینا چمنی به آبیاری متوسط نیازدارد. بهتر است اجازه دهید در فاصله بین دو آبیاری سطح خاک کمی رطوبت خود را از دست داده باشد .

خاک مناسب برای کاشت گل مینا چمنی:

خاک حاصلخیز و سبک برای کشت گل مینا چمنی مناسب است. برای کاشت گل مینا چمنی در گلدان و نگهداری این گل در فلاورباکس ها در خانه مخلوطی از خاک باغچه و پیت ماس و ورمی کمپوست مناسب می باشد.

نور مناسب برای رشد گل مینا چمنی:

گل مینا چمنی برای رشد به نور فراوان خورشید نیازمند است.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display