تماس برای قیمت

 

نام علمی گوار:  Cyamopsis tetragonoloba

درصد خلوص بذر گوار: ۹۸ درصد 

درصد قوه نامیه بذر گوار: ۹۸ دزصد

وزن هزار دانه بذر گوار ۳۳/۵ گرم

تعداد بذر گوار در هر کیلو گرم۲۹۸۰۰ عدد

مقدار بذر مصرفی گوار در هکتار: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم

كاشت، داشت و برداشت گوار:

گوار گياهي از خانواده بقولات می‌باشد كه به نام لوبياي خوشه‌ای نيز شناخته می‌شود. گياه گوار داراي ارتفاع ١٥٠-٥٠ سانتيمتر بوده و داراي سيستم ریشه‌ای بسيار عميقي می‌باشد و به دليل سيستم ریشه‌ای عميق، توانايي رشد در مناطق گرم و خشك را دارد. ريشه گوار مانند ساير گياهان خانواده بقولات داراي باکتری‌های تثبيت كننده ازت است كه به غنی‌تر نمودن خاك از نيتروژن كمك می‌کند. ریشه‌های اين گياه توانايي تثبيت ازت به ميزان ٤٠-٣٠ كيلوگرم در هكتار در خاك را دارند. گوار می‌تواند در خاک‌های ضعيف و مراقبت كم زراعي به خوبي رشد كند. بافت خاك سبك، ماسه يا ماسه-لومي را می‌پسندد. اين گياه در زمین‌های ماسه‌ای، نمناكي و آفتاب فراوان رشد بسيار مناسبي دارد. گوار گياهي است، تابستانه، كه چرخه زندگي آن مانند كنجد از مرحله كاشت تا برداشت، بسته به نوع واريته و شرايط آب و هوايي حدود ٤-٣ ماه به طول می‌انجامد. براي شروع جوانه‌زنی، بايد دماي خاك ٢٥-٢٠ درجه سانتی‌گراد باشد. بهترين زمان كاشت در شرايط آب وهوايي قلعه گنج كرمان، ١٠ الي ٢٥ تيرماه مي باشد. براي رشد رويشي، به طول روز بلند و براي ورود به مرحله زايشي و گلدهي، به طول روز كوتاه نياز دارد. كشت گوار در مناطق با آب و هوايي گرم و با تابستان نیمه گرمسیری به خوبي انجام می‌گیرد. دماهاي بالاي ٤٥ درجه را به‌خوبی تحمل می‌کند، اما به سرما حساس است. گوار به بستر بسيار مناسبي براي كاشت نياز ندارد. اگر هدف عملكرد زياد باشد ابتدا زمين را با گاوآهن خيش زده و سپس با یک‌تخته يا ماله اقدام به صاف كردن سطح زمين می‌کنند. درصورتی‌که محصول قبلي، گندم باشد، نيازي به شخم عميق نيست و با ديسك می‌توان اقدام به كاشت گوار كرد. در هنگام كاشت، بايد بستر عاري از هرگونه علف هرز و همچنين سنگلاخ باشد و همچنين زهكشي مناسب داشته باشد، نكته بسيار مهم اين است كه قبل از كاشت، می‌بایست زمين آبياري شود و در زمان كاشت، زمين به‌اصطلاح نم داشته باشد. رعايت فاصله كاشت نيز نكته مهمي است كه در كاشت گوار بايد بيشتر به آن توجه كرد. به دليل رقابت بر سر مصرف مواد غذايي، رطوبت و نور بايد فاصله روي رديف و بين ردیف‌ها را رعايت نمود. فاصله روي رديف ١٥-١٠ سانتيمتر و فاصله بين رديف ها ٥٠-٣٥ سانتيمتر توصيه می‌شود. ميزان بذر مصرفي به عوامل مختلفي از جمله نوع واريته و زمان كاشت بستگي دارد. در حالی که ميزان ١٥-١٠ کیلوگرم در هكتار براي اكثر واريته ها در نظر می‌گیرند. اما براي برخي از واريته ها كه داراي ميزان شاخ و برگ فرعي كمتري می‌باشند اين ميزان، ٢٠-١٥ كيلوگرم در هكتار در نظر گرفته می‌شود. تيمار بذري براي از بين بردن اسپورهاي بيماري قارچي پوسيدگي ريشه، استفاده از قارچ كش تيرام می‌باشد. علف كش اختصاص برای از بين بردان علف‌های هرز مزرعه گوار، علف‌کش ايمازتايپر مي باشد كه معمولاً علف‌کش رايچ در مزارع يونجه نيز مي باشد. گوار به‌واسطه عمق زياد ريشه در خاك و نفوذ پذيري در خاک‌ها، می‌تواند به مدت نسبتاً زيادي به کم‌آبی متحمل باشد. قبل از كاشت می‌بایست زمين مرطوب باشد. اولين آبياري بعد از كاشت بسيار مهم‌تر از تعداد آب آبياري در كل دوره رشدي گياه می‌باشد. دومين آبياري بايد زماني صورت گيرد كه حداقل ٤٠ درصد بذور جوانه زده اند. در شرايط آب و هوايي شهرستان قلعه گنج، ٥ مرحله آبياري براي داشتن حداكثر محصول كفايت مي كند. مرحله گلدهي؛ غلاف بستن و پر شدن دانه، از مهم‌ترین مراحل بحراني گياه گوار براي آبياري مي باشد. كود ازته به مقدار ٥٠ کیلوگرم در هكتار در دو مرحله، دو برگي و ٦ برگي توصيه می‌شود. زمان برداشت گوار هم زماني است كه حدود ٨٠ درصد غلاف ها به رنگ قهوه‌ای درآمده و بذور سفت شده باشند. كار برداشت هم با كمباين به‌راحتی انجام می‌شود.

 

 

 

نام علمی گوار:  Cyamopsis tetragonoloba

درصد خلوص بذر گوار: ۹۸ درصد 

درصد قوه نامیه بذر گوار: ۹۸ دزصد

وزن هزار دانه بذر گوار ۳۳/۵ گرم

تعداد بذر گوار در هر کیلو گرم۲۹۸۰۰ عدد

مقدار بذر مصرفی گوار در هکتار: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم

كاشت، داشت و برداشت گوار:

گوار گياهي از خانواده بقولات می‌باشد كه به نام لوبياي خوشه‌ای نيز شناخته می‌شود. گياه گوار داراي ارتفاع ١٥٠-٥٠ سانتيمتر بوده و داراي سيستم ریشه‌ای بسيار عميقي می‌باشد و به دليل سيستم ریشه‌ای عميق، توانايي رشد در مناطق گرم و خشك را دارد. ريشه گوار مانند ساير گياهان خانواده بقولات داراي باکتری‌های تثبيت كننده ازت است كه به غنی‌تر نمودن خاك از نيتروژن كمك می‌کند. ریشه‌های اين گياه توانايي تثبيت ازت به ميزان ٤٠-٣٠ كيلوگرم در هكتار در خاك را دارند. گوار می‌تواند در خاک‌های ضعيف و مراقبت كم زراعي به خوبي رشد كند. بافت خاك سبك، ماسه يا ماسه-لومي را می‌پسندد. اين گياه در زمین‌های ماسه‌ای، نمناكي و آفتاب فراوان رشد بسيار مناسبي دارد. گوار گياهي است، تابستانه، كه چرخه زندگي آن مانند كنجد از مرحله كاشت تا برداشت، بسته به نوع واريته و شرايط آب و هوايي حدود ٤-٣ ماه به طول می‌انجامد. براي شروع جوانه‌زنی، بايد دماي خاك ٢٥-٢٠ درجه سانتی‌گراد باشد. بهترين زمان كاشت در شرايط آب وهوايي قلعه گنج كرمان، ١٠ الي ٢٥ تيرماه مي باشد. براي رشد رويشي، به طول روز بلند و براي ورود به مرحله زايشي و گلدهي، به طول روز كوتاه نياز دارد. كشت گوار در مناطق با آب و هوايي گرم و با تابستان نیمه گرمسیری به خوبي انجام می‌گیرد. دماهاي بالاي ٤٥ درجه را به‌خوبی تحمل می‌کند، اما به سرما حساس است. گوار به بستر بسيار مناسبي براي كاشت نياز ندارد. اگر هدف عملكرد زياد باشد ابتدا زمين را با گاوآهن خيش زده و سپس با یک‌تخته يا ماله اقدام به صاف كردن سطح زمين می‌کنند. درصورتی‌که محصول قبلي، گندم باشد، نيازي به شخم عميق نيست و با ديسك می‌توان اقدام به كاشت گوار كرد. در هنگام كاشت، بايد بستر عاري از هرگونه علف هرز و همچنين سنگلاخ باشد و همچنين زهكشي مناسب داشته باشد، نكته بسيار مهم اين است كه قبل از كاشت، می‌بایست زمين آبياري شود و در زمان كاشت، زمين به‌اصطلاح نم داشته باشد. رعايت فاصله كاشت نيز نكته مهمي است كه در كاشت گوار بايد بيشتر به آن توجه كرد. به دليل رقابت بر سر مصرف مواد غذايي، رطوبت و نور بايد فاصله روي رديف و بين ردیف‌ها را رعايت نمود. فاصله روي رديف ١٥-١٠ سانتيمتر و فاصله بين رديف ها ٥٠-٣٥ سانتيمتر توصيه می‌شود. ميزان بذر مصرفي به عوامل مختلفي از جمله نوع واريته و زمان كاشت بستگي دارد. در حالی که ميزان ١٥-١٠ کیلوگرم در هكتار براي اكثر واريته ها در نظر می‌گیرند. اما براي برخي از واريته ها كه داراي ميزان شاخ و برگ فرعي كمتري می‌باشند اين ميزان، ٢٠-١٥ كيلوگرم در هكتار در نظر گرفته می‌شود. تيمار بذري براي از بين بردن اسپورهاي بيماري قارچي پوسيدگي ريشه، استفاده از قارچ كش تيرام می‌باشد. علف كش اختصاص برای از بين بردان علف‌های هرز مزرعه گوار، علف‌کش ايمازتايپر مي باشد كه معمولاً علف‌کش رايچ در مزارع يونجه نيز مي باشد. گوار به‌واسطه عمق زياد ريشه در خاك و نفوذ پذيري در خاک‌ها، می‌تواند به مدت نسبتاً زيادي به کم‌آبی متحمل باشد. قبل از كاشت می‌بایست زمين مرطوب باشد. اولين آبياري بعد از كاشت بسيار مهم‌تر از تعداد آب آبياري در كل دوره رشدي گياه می‌باشد. دومين آبياري بايد زماني صورت گيرد كه حداقل ٤٠ درصد بذور جوانه زده اند. در شرايط آب و هوايي شهرستان قلعه گنج، ٥ مرحله آبياري براي داشتن حداكثر محصول كفايت مي كند. مرحله گلدهي؛ غلاف بستن و پر شدن دانه، از مهم‌ترین مراحل بحراني گياه گوار براي آبياري مي باشد. كود ازته به مقدار ٥٠ کیلوگرم در هكتار در دو مرحله، دو برگي و ٦ برگي توصيه می‌شود. زمان برداشت گوار هم زماني است كه حدود ٨٠ درصد غلاف ها به رنگ قهوه‌ای درآمده و بذور سفت شده باشند. كار برداشت هم با كمباين به‌راحتی انجام می‌شود.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display