بذر یونجه مائوپا

یونجه با نام علمی Medicago sativa با خلوص 98% و قوه نامیه 95% سس گیری شده با دستگاه الکترمغناطیسی ایتالیایی میزان بذر مصرفی در هکتار 75 کیلوگرم می باشد.
تماس برای قیمت

ردیف

نوع یونجه

اقلیم

نوع مقاومت

تعداد چین

مورفولوژی ساقه و برگ

ارتفاع

نیاز آبی

وزن هزار دانه

(گرم)

عملکرد در واحد سطح

(تن درهکتار)

ملاحظات

1

همدانی

سرد

سرما

5-4

ساقه های نسبتاً ضخیم و برگ های معمولی، ساقه بلند خشبی، شاخ و برگ نسبتاً کم

cm 90-85

زیاد

8/2-5/2

15-14

خاص مناطق سرد نوع خواب 1

2

یزدی

گرم

خشک و معتدل

گرما

8-6

ساقه  خشبی برگ و شاخ و برگ زیاد،برگها بزرگترساقه قوی تر از همدانی

cm 60-50

زیاد متوسط

4/3-8/2

18-16

خواب 5

3

بغدادی

گرم،مرطوب

گرما

12-10

برگ ها بسیار بزرگ بوده و پوشیده از کرک است

cm 100

زیاد

5/3-3

32-28

خواب 10

4

بمی

گرم،  خشک

گرما

10-8

دارای برگ های بزرگو بذرهای بزرگی است

cm 65-60

متوسط

6/3-3

30-25

متحمل به شوری

خواب 8

5

قره یونجه

سرد

سرما

5-4

شکل برگچه ها قلب وارونه است و 10 تا 11 گره در طول ساقه اصلی وجود دارد.

cm 80-75

بالا و زیاد

3-5/2

16-14

خاص مناطق سرد و تا حدودی مقاوم به خشکی و خواب2

6

نیک شهری

گرما و خشکی

گرما و خشکی

18-14

برگ ها  پهن و بزرگ

cm 110-100

زیاد و بالا

8-3/3

50-40

خاص مناطق گرم و خشک نوع خواب 11

7

قمی

گرما و خشکی

گرما و خشکی

6-5

ساقه ها کلفت برگ ها متوسط

cm 70-60

متوسط

4/3-8/2

20-18

خواب 5

8

اصفهانی

معتدل

معتدل

7-6

ساقه باریکتر- مقدار برگ بیشتر

cm 90-85

متوسط

5/3-3

17-14

متحمل به شوری خواب 4

9

رنجر

معتدل

گرما سرما

7-6

ساقه ها باریک برگ ها زیاد

cm 70-60

متوسط

3/3-9/2

19-17

خواب 5

10

مائوپا

گرم و خشک

گرم و خشک

8-7

ساقه ها باریک و برگ ها درشت

cm 70-60

متوسط

6/3-3

20-18

حساس به شوری خواب 6

11

افغانی

گرم و خشک

معتدل

گرم و خشک ،معتدل

7-6

ساقه ها متوسط برگ بیشتری از پایین بوته برگ می دهد

cm 100-90

متوسط

8/2-5/2

19-17

خواب 5

ردیف

نوع یونجه

اقلیم

نوع مقاومت

تعداد چین

مورفولوژی ساقه و برگ

ارتفاع

نیاز آبی

وزن هزار دانه

(گرم)

عملکرد در واحد سطح

(تن درهکتار)

ملاحظات

1

همدانی

سرد

سرما

5-4

ساقه های نسبتاً ضخیم و برگ های معمولی، ساقه بلند خشبی، شاخ و برگ نسبتاً کم

cm 90-85

زیاد

8/2-5/2

15-14

خاص مناطق سرد نوع خواب 1

2

یزدی

گرم

خشک و معتدل

گرما

8-6

ساقه  خشبی برگ و شاخ و برگ زیاد،برگها بزرگترساقه قوی تر از همدانی

cm 60-50

زیاد متوسط

4/3-8/2

18-16

خواب 5

3

بغدادی

گرم،مرطوب

گرما

12-10

برگ ها بسیار بزرگ بوده و پوشیده از کرک است

cm 100

زیاد

5/3-3

32-28

خواب 10

4

بمی

گرم،  خشک

گرما

10-8

دارای برگ های بزرگو بذرهای بزرگی است

cm 65-60

متوسط

6/3-3

30-25

متحمل به شوری

خواب 8

5

قره یونجه

سرد

سرما

5-4

شکل برگچه ها قلب وارونه است و 10 تا 11 گره در طول ساقه اصلی وجود دارد.

cm 80-75

بالا و زیاد

3-5/2

16-14

خاص مناطق سرد و تا حدودی مقاوم به خشکی و خواب2

6

نیک شهری

گرما و خشکی

گرما و خشکی

18-14

برگ ها  پهن و بزرگ

cm 110-100

زیاد و بالا

8-3/3

50-40

خاص مناطق گرم و خشک نوع خواب 11

7

قمی

گرما و خشکی

گرما و خشکی

6-5

ساقه ها کلفت برگ ها متوسط

cm 70-60

متوسط

4/3-8/2

20-18

خواب 5

8

اصفهانی

معتدل

معتدل

7-6

ساقه باریکتر- مقدار برگ بیشتر

cm 90-85

متوسط

5/3-3

17-14

متحمل به شوری خواب 4

9

رنجر

معتدل

گرما سرما

7-6

ساقه ها باریک برگ ها زیاد

cm 70-60

متوسط

3/3-9/2

19-17

خواب 5

10

مائوپا

گرم و خشک

گرم و خشک

8-7

ساقه ها باریک و برگ ها درشت

cm 70-60

متوسط

6/3-3

20-18

حساس به شوری خواب 6

11

افغانی

گرم و خشک

معتدل

گرم و خشک ،معتدل

7-6

ساقه ها متوسط برگ بیشتری از پایین بوته برگ می دهد

cm 100-90

متوسط

8/2-5/2

19-17

خواب 5

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
بد
عالی
*
*
*
Filters
Sort
display