You are running a Trial version of Nop Rich Blog

اخبار دو هفته اخیر شرکت پاکان بذر اصفهان

1-در دو هفته اخیر جلسه ای پیرامون زنجیره ارزش گیاهان داروئی در استانداری اصفهان برگزار گردید در این جلسه مدیر عامل شرکت پاکان بذر اصفهان آقای مهندس سید مجتبی مدرس هاشمی دعوت شده و ایشان در خصوص اولویت های بذری گیاهان داروئی صحبت نمودند. در این جلسه معاون اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی و ریاست کمیته کشاورزی اتاق بازرگانی آقای مهندس دزفولی شرکت داشتند در این جلسه مقرر شد  کارگروهی متشکل از بخش های دولتی و خصوصی تشکیل گردد تا کلیه مسائل زنجیره ارزش را مدنظر قرار داده و طرحی برای اصفهان نوشته شود.

2- در هفته گذشته چهارمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تشکیل گردید و در این هفته آقای سید مجتبی مدرس هاشمی مدیر عامل پاکان بذر در خصوص مزیت های نسبی تولید بذر در کشور و استان صحبت نمودند.

نظر بدهید
*
نظرات
1402/12/10 13:23
555
Filters
Sort
display