جو دو سر با پوشینه رسید.

جو دوسر با پوشینه رسید. خلوص بذور در حد 99% بوده و قوه نامیه 92% دارد و عاری از هر گونه آلودگی و قارچ و باکتری می باشد.

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display