فروش ویژه بذور پیشنهادی کشت های بهاره در مناطق خشک و نیمه خشک و کاملا دیم

با توجه به کشت های بهاره و لزوم تغییر الگوی کشت در مناطق خشک و نیمه خشک و برای مناطق کاملا دیم مواردی را شرکت پاکان بذر توصیه می نماید.

که عبارتند از:

1- کور(کبر، علف مار ،کاپاریس) برای مناطق خشک با قابلیت 2 تا 3 آب تکمیلی

2- گل محمدی برای مناطق خشک با قابلیت 3 آب تکمیلی

3- آنغوزه برای مناطق خشک با قابلیت 2 آب اولیه و بقیه کاملا دیم

4- زیره با قابلیت 5 آبیاری در حالت غرقابی 4000 متر مکعب و تحت فشار 1800 مترمکعب

5- کنگر فرنگی گیاهی دائمی با میزان 6000 متر مکعب غرقابی و 1300 مترمکعب تحت فشار

فروش ویژه بذور فوق تا پایان بهمن ماه ادامه دارد.

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display