بذر گل آهار از مزرعه پاکان بذر اصفهان استحصال شد

 

 

بذر آهار پا متوسط پر پر گل درشت  استحصال شده از مزرعه پاکان بذر اصفهان موجود شد.این بذور دارای قوه نامیه 86% و خلوص 98% و بسیار توپر بوده و جنین خوبی دارند.

 

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display