مراتع ایران...

یکی از مشکلات مراتع عدم وجود گونه هایی است که در پاییز و زمستان سبز باشند و مورد چرای دام قرار گیرند.شرکت پاکان بذر اصفهان در طی یکی دو سال اخیر گونه هایی را در سبد کالای خود قرار داده که مرتعی بوده و مقاومت به خشکی دارند و سبزینگی آن ها تا پایان آذر ماه هم در منطق سرد و معتدل ادامه پیدا خواهد کرد. این گونه ها شامل  Kochia prestrata و علف شور یا  Salsola rigida و Salsola tomentosa می باشد.

وزن هزار دانه کوخیا حدود 1تا 2 گرم می باشدو وزن هزار دانه سالسولا حدود 5.5 گرم بدون بال و 7.1 گرم با بال می باشد.

البته گونه های دیگری هم مانندEurotia ceratoides  می باشد که بسیار مناسب بوده ولی در حال حاضر بذر آن موجود نمی باشد.

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display