یازدهمین کنگره ملی گیاهان داروئی

یازدهمین کنگره ملی گیاهان داروئی

روز اول پس از سخنرانی ریاست دانشگاه آقای دکتر زینلی مجری طرح گیاهان داروئی و سپس آقای دکتر سیف سهندی دبیر ستاد گیاهان داروئی و طب سنتی صحبت نمودند و برنامه های سال 1403 و 5 سال آینده را تعیین نمودند سپس سخنرانان به ایراد سخن پرداختند و 20 سخنرانی شفاهی در طی 2 روز انجام شد و بقیه مقالات در قالب پوستر درمعرض نمایش قرار داده شد. در سخنرانی آقای دکتر زینلی اولویت های اول، دوم،سوم برای فعالیت علمی و اقتصادی برروی گیاهان داروئی مشخص گردید.

در سخنرانی آقای سهندی ضمن اشاره به لزوم توسعه بازار نقش فنآوری و علم و تکنولوژی تجاری سازی  گیاهان داروئی مد نظرقرار گرفت.در سخنرانی آقای دکتر مظفریان ضمن اشاره به صحبت های مسئولین ایشان اظهار داشتند که ما در درجه اول باید در حفظ و حراست از عرصه های گیاهان داروئی و مرتعی خودرو  کوشا باشیم و دوم اینکه بایستی در خصوص گیاهان مباحث اکولوژی و سازگاری مد نظرقرار گیرد مثلاً در جاهائی که نمی توان زعفران کاشت و یا کاشت بهتر از زعفران وجود دارد زعفران کاشته شود.

خانم دکتر مکی زاده هم که از موسسه تحقیقات حضور داشتند بر تهیه طرح الگوی کشت اذعان داشتند و گفتند باید طرح الگوی کشت در سطح کشور اجرا شود تا بتوان از گیاهان داروئی استفاده بهینه نمود. در این کنگره بیشتر برروی مباحث شیمی، فینوشیمی،ماده موثره گیاهان داروئی و مباحث درمان های خاص با استفاده از گیاهان داروئی پرداخته و بروی گیاهان مهمی مانندآنغوزه، نسترن، زنیان، شیرین بیان، زول، مرزنجوش، باریجه، سیاهدانه، ماریتیغال، کنگر فرنگی، کاسنی، مریم گلی، بادرنجبویه، زیر سبز وغیره مقالات متعددی به رشته تحریر در آمده بود. در مجموع پذیرائی از دست اندرکاران کنگره بسیار خوب بود و نکته قابل توجه اینکه فردی بنام رضا دهقان نوشابه هایی با برند شیر رضا در جلسه توزیع می نمودند که جنبه صادراتی داشت.

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display