مزرعه تولید گل های زینتی شرکت پاکان بذر اصفهان

مزرعه تولید گل های زینتی شرکت پاکان بذر اصفهان

به نظر می رسد از 4000 متر زمین زیر کشت میزان 200 کیلوگرم بذر بابونه استحصال شود و چین دوم هم برای بذر و یا گل برداشت خواهد شد.

اما مزرعه گل های زینتی هم وضعیت خوبی داشت، 13 جریب مزرعه اطلسی ایرانی بود که کاملا به گل رفته بود. بقیه مزرعه که شامل 20 جریب زمین بذر گیاهان قرنفل(گلدهی کامل)،میخک(در حال گلدهی) میناچمنی( گلها رسیده و جمع آوری بذر) کلم قرمز و کلم سفید(گلدهی و بسته شدن غلاف ها)،بنفشه ها (درحال گلدهی) و میمون(درحال گلدهی) و شب بوی زرد(پایان گلدهی و بسته شدن غلاف ها)مشاهده شد . در مجموع بسیاری از بذور تا پایان خرداد برداشت می شوند و فقط میخک و بنفشه در اوایل تیر ماه برداشت خواهند شد.

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display