مطلبی در خصوص گیاه منداب(شابانک)

مطلبی در خصوص گیاه منداب(شابانک)

منداب گیاهی علفی بوده  و ارتفاع آن از 50 تا 120 سانتی متر می باشد.منداب در ساقه دارای برگ های متناوب بوده و برگ آن بریدگی های دارد.در انتهای ساقه منداب گل آذین خوشه ای قرار گرفته که دارای گلبرگ زرد رنگ با رگه های ارغوانی است. گل های منداب خود عقیم بوده و احتیاج به گرده افشانی غیر مستقیم دارد. میوه منداب حاوی تعداد زیادی بذر کوچک است.

بذرها در رنگ های زرد و کرم، قهوه ای و خاکستری دیده می شوند معمولا بذرها به شکل های تخم مرغی گردو بیضی مشاهده می شود.

منداب گیاهی مقاوم به خشکی بوده و در مناطق معتدل و مرکز ایران پاییز کشت شده و تقریبا اواسط خرداد ماه بذر آن می رسد. از نظر بذر حدود  1500 کیلو در هکتار و در مواردی تا 2000 کیلو هم  مشاهده شده و از نظر علوفه هم نزدیک به 25 تن علوفه برای آن در نظر می گیرند. در مجموع در مناطق مرکزی اگر به صورت غرقابی کشت شود بین 4 تا 5 مرحله آبیاری خواهد شد و تقریبا حدود 3200تا 3500 مترمکعب آب به صورت غرقابی نیاز دارد(البته به غیر از باران ها)

کاربرد های فراوانی دارد. گیاهی علوفه ای بوده و اندام هوایی آن برای دام مناسب است.

گیاهی روغنی است و درصد زیادی روغن دارد که به عنوان یک گیاه روغنی کاربرد دارد. به عنوان یک کود سبز برای حاصلخیزی خاک مناسب است و در اروپا یکی از سبزیجات پر طرفدار است.

از نظر دارویی کاربرد فراوان داشته  و به عنوان سودابر از آن استفاده می شود

بذر منداب و برگ آن در درمان سودای زائد ،درمان افسردگی، درمان وسواس و غیر کاربرد دارد..

نظر بدهید
*
Filters
Sort
display